Form submitted successfully, thank you.

Error submitting form, please try again.

Monthly Archives: August 2009

Tryptyk schodowy

Późne popołudnie, ciepły letni dzień, spokojna kamienica secesyjna w cichym miejscu. Wchodzimy – Anna, Tomasz i ja. Magicznie oświetlona klatka schodowa. Przez chwilę wyzwalamy się z ram teraźniejszości. Oto trzy fotografie oddające nastrój tej krótkiej chwili zamkniętej wstęgami poręczy, rozrzuconymi stopniami schodów i bladymi szybami okien…

View full post »